Walne Zgromadzenie – 14 grudnia 2010

W dniu 14 grudnia 2010 o godzinie 20:00, w sali 3.31 (budynek C-13) odbędzie się kolejne Walne Zgromadzenie Członków ASI. Podczas zebrania zostanie podsumowana mijająca kadencja zarządu, wybrany zostanie nowy zarząd oraz odbędzie się głosowanie nad przyjęciem nowych członków do Stowarzyszenia. Przypominamy, że prawo do głosu na Zgromadzeniu mają wszyscy członkowie ASI.

Uwagi, wnioski i pytania odnośnie Zgromadzenia prosimy zgłaszać bezpośrednio do Zarządu (kontakt w dziale “Ludzie”).